lørdag 30. juni 2012

Finnes det levende døde?

Noen vil avfeie spørsmålet umiddelbart. Noen vil tenke på spiritisme. Noen vil tenke på skrekkfilmer der zombier tar opp kampen med de levende. Hvert enkelt punkt kunne det vært interessant å skrive mer om, men ikke i dag. 

Dagens vers er:
Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres.
Ef 2:1 
Åndelig sett er det altså en realitet. Før jeg mottok livet i Kristus var jeg død - men fysisk sett var jeg høyst levende. Hva var det da som var dødt?
Inntil Guds Ånd flytter inn i min ånd er den død i relasjon til Gud, men den er ikke "død" i betydningen "ikke-eksisterende". For jeg tror at det et menneskes ånd rommer Gudslengselen. Jeg tror det er det som gjør at mennesket begynner sin søkning etter svar på de eksistensielle spørsmål. Om det ikke får forkynt Gud og frelsen, vil det søke og selv forsøke å finne tilfredsstillende svar. Det påvirkes også av andre "makter" - men det kommer jeg tilbake til i morgen.

Dagens 'manna'
Jeg var død, men jeg har fått liv!

Ingen kommentarer: