mandag 16. juli 2012

Distanse og nærhet


… kan handle om mange ting. Det kan dreie seg om fysiske avstander (geografi), kultur, sosiale/etniske relasjoner, emosjonelle eller religiøse forhold. Jeg tror det er viktig å ha dette i tankene når jeg leser:
Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær.
Ef 2:17
Det har vært spekulert i ”hvor” Jesus var fra han ble voksen til han begynte sin gjerning som 30-åring. Det finnes en rekke konspirasjonsteorier blant annet om reiser i Asia. Jeg ble for øvrig litt overrasket da jeg kjent med Dan Browns ”Da Vinci-koden”. Det var ingen teorier som ikke liknet på det jeg hadde hørt/lest før.

Men når Paulus skriver at Jesus ”forkynte for dere som var langt borte”, var det mulig innenfor en relativt begrenset geografisk radius. Jesus ble født i ”tidens fylde” (Gal 4:4). Judea var en romersk provins og Jerusalem var en religiøs hovedstad og et valfartssted for alle jødene som fremdeles levde i diasporaen. Det betyr at de romerske garnisonene hadde soldater fra mange forskjellige land, og det er heller ikke usannsynlig at diasporajødene hadde med seg tjenestefolk fra sine respektive hjemsteder. Beretningen fra den første pinsedagen gir et tydelig vitnesbyrd om sammensetningen av folkemassen ved den begivenheten*.

Utfordringen er ikke hvor bokstavelig jeg skal tolke distanse/nærhet, men at jeg gjør som Jesus, og forkynner både for dem som er nær og langt borte der hvor jeg befinner meg.

Dagens ’manna’:
Jeg vil forkynne det gode budskapet om fred!
_______________________________________
* Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere
Apg 2: 9-11

Ingen kommentarer: