torsdag 19. juli 2012

Byggesteinene

Jeg er endelig kommet skikkelig i gang med oversettelsen av den nye håndboka i troslære. Den skal være ferdig til jubileumskongressen neste år. Den første artikkelen tar for seg Bibelen som den primære åpenbaringskilde for tro og liv. Det som er interessant med den nye utgaven, er at den også tar med grundig drøfting sekundære åpenbaringskilder og autoriteter. Det er ikke så ulikt dagens vers:
Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.
Ef 2:20
Paulus ønsker ikke at det skal være tvil om hva som er viktigst i grunnvollen. Det er hjørnesteinen - den primære åpenbaringskilde og autoritet, men det eliminerer ikke den funksjon som de sekundære kildene innehar eller har hatt. Apostler og profeter hadde og har fortsatt en viktig rolle i Guds rike. Resten av byggverket, det som Peter kaller de levende steinene (1 Pet 2:5), er jeg en del av. Jeg hviler på grunnvollen og støttes av ”steinene” som står nær meg i byggverket.

Dagens ’manna’:
Hjørnesteinen er viktigst, men hver eneste stein er viktig for byggverket.
______________________
Se også:
Sinnasnekker’n

Ingen kommentarer: