søndag 22. juli 2012

Bevisst sin oppgave

- Er det klart hva som er dine oppgaver?
- Ser du din rolle i organisasjonen / virksomheten?


Spørsmålene er hentet fra ”Sjekkliste for medarbeidersamtalen” som vi bruker i Frelsesarmeen. De er to blant mange. Og – det er ikke bare i arbeidslivet at spørsmålene er viktige.

Noe av det som fascinerer med å lese Paulus, er hans bevissthet om kall, oppgave og rolle. Mye av det han beskriver som ”hans”, er noe som er generelt for alle mennesker, men det blir ikke ”mitt” før jeg har mottatt det som mitt og våger å kalle det for ”mitt” eller ”min”.

I dag skriver han:
Dere har hørt om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere.
Ef 3:2
Forvalteroppgaven er noe Gud har gitt til alle mennesker. Vi skal forvalte natur, vårt fellesskap, vår fysiske, mentale og åndelige helse. Da jeg ble Guds barn, ble jeg også forvalter av den åndelige innsikt dette ga meg. Det er dette siste Paulus refererer til i denne sammenheng. Han har sett noe. Gud har åpenbart et mysterium for ham, og han tar forvalterskapet alvorlig*. Brevet er et resultat av at han er bevisst sin oppgave. Han har allerede delt noe – kanskje det også er inkludert i ”derfor bøyer jeg mine knær”(?) og han har mer på hjertet. Jeg gleder meg til å følge ham enda noen uker på reisen gjennom Efeserbrevet.

Dagens ’manna’:
Hvordan forvalter jeg alt Gud har gitt meg?
__________________________________
* Se hva han skriver om ”Krav til forvalterskap”

Ingen kommentarer: