torsdag 28. juni 2012

Pelle Karlsson


70-tallet var en revolusjonstid for sang og musikk i kristne miljø. Det var ikke lenger bare Frelsesarmeen som benyttet populærmusikk. Ten-sing-bevegelsen bredde om seg og det dukket opp en rekke artister som holdt høyt profesjonelt nivå og som i tillegg hadde en klar kristen profil.

En av dem var Pelle Karlson. Jeg har tre ”LP-er” i samlingen min. Tanken gikk til ham da jeg igjen leste de fire siste versene i Efeserbrevets 1. kapittel. Sangen ”Jesus har makt” begynner slik:
Makten är i Jesu händer.
Allt är Honom underlagt.  
Det er konklusjonen på det første kapittelet og en av ”nervetrådene” som dukker opp flere ganger i brevet. Før Paulus konkluderer med at Gud har lagt alt under Jesu føtter (Ef 1:22), har han spesifikt nevnt at han er satt over følgende:
1 alle makter og åndskrefter
2 alt velde og herredømme
3 alle navn som nevnes kan
Antakelig nevnes de spesifikt fordi tematikken kommer igjen senere i brevet. Men - sett i sammenheng med fokuset på ”I Kristus” i dette kapittelet, forteller de også noe om min åndelige autoritet i forhold til de navngitte ”kreftene”. Jeg tror at Paulus primært har et åndelig perspektiv. Men selv om han sterkt oppfordrer til lydighet for jordiske autoriteter (jfr. Rom 13), er det ikke utenkelig at han ser at forfølgerne av de kristne ikke kan gjøre noe med det som virkelig betyr noe. ”I Kristus” blir vi sånn sett stående ”over” dem.

For øvrig er en annen av Pelle Karlssons sanger ”Namnet Jesus, sköna namnet Jesus” blant dem av hans produksjon som fortsatt brukes. Her er han på youtube.

Dagens ’manna’:
Alt er lagt under Kristus!

Ingen kommentarer: