tirsdag 19. juni 2012

Deduktiv metode

Jeg vet at jeg har et sterkt fokus på mysteriet og at det aldri kan gripes 100% med fornuften. Samtidig har jeg en sterk fascinasjon for logikk. Det var Sherlock Holmes’ bruk av logikk, eller deduktiv metode som han selv ville kalt det, som gjorde meg interessert i løsning av krimgåter.

Jeg har tidligere vært inne på troens logikk og mener at det til en viss grad er mulig å kombinere mysterium og logikk uten at det ene ødelegger for det andre. Spørsmålet: Hvordan kan jeg ’vite’ at jeg er i Ham? er et godt eksempel på en slik kombinasjon.
 
Det vet jeg fra det faktum at jeg er kommet til tro. Dersom Guds ord er sant, er det den eneste logiske konklusjon på dagens vers:
I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.
Ef 1:13
Det står helt klar at det er i Ham at jeg kom til tro da jeg hørte evangeliet. Siden jeg tror at jeg er frelst, må jeg altså være i Ham for å ha kommet til den troen. Jo mer jeg leser Paulus, dess tydeligere blir det at troen dør dersom vi fjerner oss fra Jesus.

Dagens ’manna’: 
Jeg tror - derfor er jeg i Ham

Ingen kommentarer: