mandag 18. juni 2012

Alt nå

Denne uka er det kongress. Det har jeg ingenting imot - men likevel er følelsen: "Alt nå?". Jeg gleder meg, for jeg har hørt mye bra om hovedtalerne, og så gruer jeg meg litt fordi jeg skal tolke. Så det blir ei uke med åndelig og mental forberedelse, for det er alt nå!

"Alt nå!" er en av "nervetrådene" i Efeserbrevet. Jeg annonserte det allerede i "Gjort er gjort" for snart to uker siden, og det kommer igjen i dagens vers:
Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Ef 1:12
At veldig mye av det vi tradisjonelt forbinder med det som ligger utenfor vår erfaringsverden (på fagspråket kalt "det transcendente") er noe som er her alt nå, sprenger den menneskelige forstand. Det er et mysterium at jeg som 'alt nå' har satt mitt håp til Kristus 'alt nå' er til lov og pris for hans  herlighet! Jeg må bare vende meg til tanken, for jeg vet at den kommer igjen mange ganger før "efesosreisen" er slutt. 

Dagens 'manna':
Jeg vil bli mer bevisst på hva som gjelder 'alt nå!'

Ingen kommentarer: