tirsdag 29. mai 2012

Plutselig

Under et av møtene på pinsestevnet i Sandnes sist helg var ”Plutselig” utgangspunktet for talen. Ordet starter beskrivelsen av det som skjedde på den første pinsedagen – jfr. Apg 2:2

Jeg tror de fleste kristne går rundt og håper at Den hellige ånd ”plutselig” skal gjøre noe i eller gjennom deres liv, og det er viktig at det er en slik åpenhet. 

Jeg er ikke i tvil om at Den hellige ånd er i stand til å komme overraskende, men i pinsen var det masse ”forarbeid” som banet veien for at det ”plutselig” kunne skje noe. De som opplevde dette hadde blant annet tatt på alvor disse tingene:
1. De trodde på løftet om dåpen i Den hellige ånd – Apg 1:5
2. De fulgte lydig anvisningen om å være i Jerusalem – Apg1:4
3. De hadde vært utholdende i bønn i ti døgn – Apg 1:14
Sammen med at Den hellige ånd plutselig kom forløstes også det profetiske. I talen som fulgte, var dette et av Peters viktige poeng:
…jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
…Selv over mine slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
og de skal tale profetisk.
…det kom plutselig, men i tro og lydighet hadde de gjort forberedelsene.

Dagens ’manna’:
Gud, hjelp meg til å gjøre de forberedelsene som er nødvendige for at du plutselig kan bruke meg slik du vil.

Ingen kommentarer: