onsdag 4. april 2012

Utholdenhet

Det er ikke mer enn et par uker siden jeg brukte samme overskriften. Utholdenhet er en egenskap jeg beundrer. Når hebreerforkynneren analyserer Moses og hans tro, gir han sin fortolkning av hva som fikk Moses til å holde ut:
    Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige.
    Hebr 11:27
Det går sammen med definisjonen han brukte i innledningen til kapittelet: Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser, og understreker nok engang at det viktige i troslivet ikke er det synlige, men det usynlige – som likevel er mulig å ’se’.

Dagens ’manna’:
    Å se det usynlige inspirerer til utholdenhet!

Ingen kommentarer: