onsdag 25. april 2012

Toppskiva

Jeg gjengir her i bloggen det jeg tror er en helt spesiell ”sandwich” som Gud vil ha meg og flere til å ’spise’. I går serverte jeg ”bunnskiva”

Det fine med en slik ’mat’ er at det er umulig å si hva som er opp og ned. Det er altså ikke et spesielt poeng hva som er topp eller bunn. Dette er kun en presentasjon av

Skive nr 2:

Jeg tror den skiva er gjenoppdagelsen av hva som er Frelsesarmeens profetiske DNA. Det har selvfølgelig vært der helt fra grunnleggerens dager. Det var han som definerte Jes 58 som vårt ”charter” eller vår grunnlov. Profetien beskriver hva slags gudstjeneste Gud ønsker: Omsorgen for medmennesket. Alle er inkludert. 

I november 1999 deltok jeg på et soldatmøte og lyttet til General Gowans' definisjon av Frelsesarmeens oppdrag (1). Opplevelsen var som å lytte til en profetisk stadfestelse av hvorfor Frelsesarmeen er til.

Jeg har aldri hevdet, og kommer aldri til å hevde at jeg har sett hele lyset, men jeg var bare i tenårene da jeg begynte å sette spørsmålstegn ved oppdeling av oppdraget vårt i sosialt arbeid og "felt arbeid" (= menighetsarbeid). Alt vi gjør som en kristen bevegelse, enten det er i Frelsesarmeen eller i en annen "kirke", må være grunnfestet i en lokal menighet som har et eierforhold til oppdraget. Hvis ikke det skjer, blir målet om et enhetlig integrert oppdrag (2) umulig å nå.  

Da Booth i januar 1889 skrev om Frelse for begge verdener med følgende begrunnelse:

”Jeg oppdaget at jeg hadde to frigjørende evangelier å forkynne - et for hver verden, eller rettere sagt: Ett evangelium som gjaldt dem begge”, så hadde han også funnet fram til at det er denne helheten som er vårt oppdrag (3).

Det har vært en sakte men sikker oppvåkning for det faktum at vi er én armé, med ett oppdrag og ett budskap.

Det har vært en glede å se hvordan vi er begynt å ikke bare tenke, men også handle mer helhetlig. Det er langt igjen, men jeg tror at dette er en av skivene i den profetiske sandwich som Herren nå tilbyr oss.

Dagens ’manna’:

Se til at dere ikke avviser ham som taler!
Hebr 12:25
NB - dette innlegget fra 2012 er revidert per 15. mai 2016
--------------------------------------------------
(1) Frelsesarmeens oppdrag, slik det ble definert av General Gowans, er å:
  • Vinne sjeler (Save souls)
  • Vokse i hellighet (grow Saints)
  • Være tilstede for en lidende menneskehet (Serve suffering humanity)
(2) FA har de siste årene hatt et sterkt fokus på "Integrated mission"
(3) Her kan du lese mer om Frelse for begge verdener

Ingen kommentarer: