mandag 16. april 2012

Siden!

Barnet maser. Det vil vite når det får lov, når det er tid for godteriet osv. ’Siden’ er både irriterende, men mye bedre enn et ’nei’. Det bærer løftet i seg om at det kommer noe godt!

Hebreerforkynneren skriver at irettesettelse kan være plagsomt mens det står på, men fortsetter med et håpefullt: ’Men siden’ – og så kommer løftet:
    …gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.
    Hebr 12: 11
Det er jo akkurat det jeg ønsker. Da burde det ikke være slik at ’korrigeringen’ oppsøkte meg, men at jeg oppsøkte den. Det er deilig å hvile i hva jeg har i øyeblikket, men samtidig bære på en forventning om ’siden’.
Dagens ’manna’:
    For en troende finnes det alltid en hvile i ’nået’ og et løfte om ’siden’

Ingen kommentarer: