torsdag 12. april 2012

Noe å feste blikket på!

Da vi bodde i Moldova så vi mye fattigdom, forfall og elendighet. For å holde motet oppe, bestemte vi oss for at vi hver dag ville se noe vakkert. Det er viktig å presisere at det ikke var vanskelig:

Landet har mange vakre mennesker. Landskapet er vakkert, og våren er en eksplosjon i vakre blomster og medfølgende dufter. Ja, det fantes også vakre bygninger. Det vakre ga håp, men det var vår daglige bestemmelse hvor vi valgte å fokusere.

I går skrev jeg om ”Heiagjengen” – skyen av vitner som har gått foran. Det er viktig å ha dem som forbilder, men hovedfokus skal være på det største forbildet:
    …fullfør løpet… med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.
    Hebr 12:2
Dagens ’manna’
    Jeg bestemmer selv hvor jeg vil feste blikket!

Ingen kommentarer: