fredag 13. april 2012

Glede i vente

Det er tredje gang jeg fokuserer på utholdenhet i gjennomgangen av hebreerbudskapet, men det kunne ha vært mange flere. Forrige refleksjon gikk på at det var ”synet av den usynlige” som gjorde at Moses holdt ut.

Men da den ’usynlige’ ble menneske, måtte også han lære utholdenhet, og hans motivasjon beskrives slik:
    For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.
    Hebr 12:2
Tanken på en ventende glede er en viktig kilde til utholdenhet. Også på dette området er troens opphavsmann og fullender et forbilde. Når jeg vet at budskapet sannsynligvis er skrevet til en lidende kirke, er bildet av Jesus som holder ut lidelse for å få gleden som ventet en viktig påminnelse og oppmuntring.

Dagens ’manna’
    Jeg vet at jeg har en glede i vente!
Det gjelder selvfølgelig framtida, men i dag begynner jeg en tre dagers rundtur i Estland hvor jeg skal holde seminarer og tale i "Ordet i sentrum" - det er litt av en glede!

Ingen kommentarer: