lørdag 21. april 2012

Kontraster

Allerede fra de første versene har hebreerforkynneren hatt et tydelig motiv:

Han vil markere at det er en sterk kontrast mellom den gamle og den nye pakt.

Mot slutten av budskapet tegnes igjen bildet av den store forskjellen. Fjellet hvor Gud formidlet lovtavlene var omgitt av død og frykt, mens vi er

kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem

… og videre:
    til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod.
    Hebr 12:22-24
Det Jesus er og har gjort, åpner for at vi kan nærme oss Gud uten frykt. Abels blod har ikke noe med rensing å gjøre, men forkynneren gjør et poeng av at Gud sa til Kain: Din brors blod roper til meg fra jorden*. Gud er altså adressaten for ropet fra Jesu rensende blod. Vissheten om dette gjør at det er i kraften av det blodet at Gudsrelasjonen er gått fra frykt til tillitsfull frimodighet.

Dagens ’manna’:
    Takk for det rensende blodet
_____________________
* 1 Mos 4:10
Se også:
Sterkt ”budskap”

Ingen kommentarer: