mandag 2. april 2012

”i dette ligger et forbilde”

Dette er en utrolig vanskelig beretning som gjorde sterkt inntrykk da den ble fortalt til meg som barn. Hvordan kunne en far være villig til å ofre sin sønn?

Jeg liker forbilder, men ikke dette. I hvert fall ikke hvis det fjernes fra den tolkningen som hebreerforkynneren gir. Han mener at det ligger et forbilde i at Abraham var villig til å ofre sin sønn Isak, men hva er det som er forbilledlig?

Det er mye mulig at forbildet som forkynneren sikter til er det profetiske forutsigelsen om at Gud skal ofre sin sønn. Men det inkluderes i ”troskapittelet” og det følger etter en argumentasjon som er veldig spennende: Abraham trodde løftet om at han skulle få en stor ætt gjennom Isak, derfor var han villig til å ofre ham, Med det viste han at
    Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde.
    Hebr 11:19
Derfor konkluderer jeg at det er Abrahams oppstandelsestro som er forbildet i denne vanskelige historien. Det er godt å bli minnet om hele året og i særdeleshet i den stille uke!

Dagens ’manna’:
    Oppstandelsestroen er et fundament i kristentroen

Ingen kommentarer: