mandag 9. april 2012

En plass i verden?

Det virker som det er et permanent spenningsforhold mellom ”verden” og de ”hellige”. Hebreerforkynneren sier det så sterkt som at:
Dette er en oppsummering av det vitnesbyrdet han gir trosheltene. Han fortsetter: og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler. Det er tydelig at han ser forfølgelsen som en konsekvens av å leve ut troen. I så måte er han helt i tråd med Paulus som sier at
    Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.
    2 Tim 3:12
Er det fordi at verden ikke er de ’hellige verdig’ at vi, som fortsatt lever i verden men ikke er av den, likevel føler oss uverdige til å få være en del av Guds rikets medarbeidere?

I så fall må jeg tilbake til det til grunntonen i budskapet i brevet: Det er Jesus som gjør at jeg kan ha en slik frimodighet. Når det da kommer dager hvor ’verden’ ikke har plass for mennesker som vil stå for sannheten, så får jeg prøve å huske at slik har det alltid vært.

Dagens ’manna’:
    Min verdighet er i Jesus!

Ingen kommentarer: