søndag 8. april 2012

Oppstandelsestroen

Det er mange utfordringer med å lese Det gamle testamentet. Gudsbildet er ufullstendig, for det er Jesus som åpenbarer både Guds navn og hvem han er.

Selv når jeg leser Det gamle testamentet i lyset fra Det nye, er det mange ting jeg er nødt til å la ligge fordi jeg verken klarer å gripe det med forstanden eller ser at det har noe poeng å gripe det ved tro.

Når det er sagt, finner jeg likevel et hav av inspirasjon i mye av det som står der. Hebreerforkynneren gjør en samle-beretning ut av alle heltene han ikke har tid til å beskrive i detalj, og blant annet skriver han:
    Noen ble torturert og avslo å bli kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse.
    Hebr 11:35
Det finnes tro på et evig liv også i Det gamle testamentet. Det fascinerer meg at det var en oppstandelsestro før Kristus sto opp. De hadde riktignok vitnesbyrd om oppstandelser både fra Sarepta og Sjunem, men det var noe annerledes ved Jesu oppstandelse. I ham oppstår alle som tror – her i dette livet og i evigheten.

Dagens ’manna’:
    Kraften som reiste Kristus opp fra de døde er nå virksom i oss som tror
    Jfr Ef 1:19-20

Ingen kommentarer: