lørdag 28. april 2012

Det faste punktet

Arkimedes er kjent for utsagnet: Gi meg et fast punkt så skal jeg bevege jorden.

Jeg har alltid likt denne 'bønnen'. Den uttrykker en grunnleggende lengsel hos menneskene. Det faste punktet må være det som ikke kan rokkes:


Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud.
At jeg har funnet Guds rike som et fast punkt setter jorden i perspektiv. Det er jeg ubeskrivelig takknemlig for, og derfor blir dagens ’manna’:


Jeg vil med takk gjøre min tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt til glede for Gud!

Ingen kommentarer: