lørdag 31. mars 2012

Hjemløse?

De bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland.
Hebr 11:14

’De’ peker sannsynligvis tilbake på Abraham og Sara, men både for Hebreerforkynneren og for Paulus, er de de virkelige forbildene på tro.

Det at jeg har samme tro gjør meg til et Abrahams barn. Betyr det at jeg også er hjemløs på jorden?

Om jeg sammenlikner meg med en av de hjemløse i hovedstaden, vil det bli feil å svare bekreftende på det. Jeg sitter i en god stol i et varmt hus og skriver dette. Likevel er jeg veldig klar over at jeg er her midlertidig. Jeg har allerede en bolig i himmelen og bevisst på at det er der jeg egentlig hører hjemme. Men jeg ’telter’ her og har det bra!

Jeg liker nok bedre tanken på å være borger av to verdener. Da kan jeg være hjemme i meg selv, hjemme i samfunnet og hjemme i Gud. Men jeg forstår hva hebreerforkynneren vil ha fram og vet hvor jeg hører hjemme!

Dagens ’manna’:
    Jeg vet hvor jeg hører hjemme!

Ingen kommentarer: