fredag 9. mars 2012

Hellighet og fullkommenhet

Slik som jeg nå har valgt å konsentrere meg om Hebreerbrevet, har jeg en gang tidligere tatt et avbrekk fra å skrive refleksjoner over tekstene i Bibelselskapets leseplan. Det skjedde i juli 2010. Da skrev jeg om temaet hellighet.

Når hebreerforkynneren nå nærmer seg slutten av prekenen, spisses budskapet mer og mer inn mot at resultatet av den nye pakt er hellighet og fullkommenhet – mål den gamle pakt aldri klarte å nå.

I mange år har jeg gjennom forkynnelse forsøkt å få mennesker til å se at de er ’hellige i Kristus’. Mange klarer å være med på det, men noen dropper ut når også fullkommenhet kommer inn i samtalen. Men det hører med:
    For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.
    Hebr 10:14
At jeg er gjort fullkommen er for stort til å fatte med det menneskelige intellekt. Hebreerforkynneren ville sikkert sagt: det er vanskelig å forklare siden dere er blitt så likegyldige til å høre * - vi stenger av fordi vi ikke forstår. Det er en av våre menneskelige forsvarsmekanismer. Det jeg ikke forstår det vil jeg ikke høre, for det er så ubehagelig å ikke forstå. Da er det spørsmål om å tro. Temaet fortsetter i morgen.
    Fullkommen i dag, mer fullkommen i morgen?
________________________________________
* Hebr 5:13

Ingen kommentarer: