lørdag 10. mars 2012

Hvor ligger bekreftelsen?

I går skrev jeg om helliget og fullkommenhet. På grunn av at vi er skrøpelige mennesker, er det mange kristne som ser på seg selv og konkluderer med at hellighet er umulig. Sist tirsdag hadde vi besøk av General Linda Bond, og jeg hadde gleden av å høre henne tale tre ganger. Hun er en salvet forkynner, og sa blant annet:

Dersom Gud viste oss hellighetens vei og samtidig visste at det er umulig å oppnå ville han ikke være en god Gud!

Det stemmer med det bildet jeg har av Gud. Til syvende og sist er det et spørsmål om jeg våger å tro Guds ord og at det er sant at:
    Også Den hellige ånd vitner for oss om dette.
    Hebr 10:15

Ingen kommentarer: