torsdag 8. mars 2012

Viljens resultat

Jeg har tidligere sitert Benjamin Disraelis uttalelse:
”En konstant hensikt er hemmeligheten til suksess”

Når det er Guds vilje og hensikt som er utgangspunktet oppfatter jeg 'hensikt og vilje' som synonymer.

Det har vært mange teologiske debatter rundt temaet: Er det mulig for et menneske å ville gjøre Guds vilje? Jeg hører med til dem som tror at et menneske kan ha dette som sitt sterkeste ønske. Det er ikke ensbetydende med at det alltid er lystbetont. Getsemane-beretningen er bevis på at selv Jesus ba om å få slippe dersom det var mulig.

Bak oss har vi forkynnelsen om at Jesus sa ’ja’ til Guds vilje som innebar det fullkomne offer:
    I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle.
    Hebr 10:10
Jesus kunne ha nektet. Men det viktigste for ham var å ville Guds vilje. En slik konstant hensikt blir det resultater av. En slik konsekvens er at jeg er blitt helliget.

Dagens ’manna’:
    Å følge Guds vilje gir resultater

Ingen kommentarer: