tirsdag 7. februar 2012

Voksen = moden

Om overskriften står som en generell påstand, vil jeg hevde at den er usann. Men mye tyder på at Hebreerbrevets forfatter setter likhetstegn mellom det å være ’fullvoksen’* og ’modenhet’ når det er snakk om åndelig vekst:
    Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet.
    Hebr 6:1
Jeg er veldig glad for den nyest oversettelsen. 78/85 oversettelsen lød: Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus. For meg er det å legge noe bak seg nesten synonymt med å glemme. Det ’å gå videre’ er mye mer positivt.

Med mindre det jeg først lærte om Kristus er ren vranglære, er det ingen grunn til å legge det bak seg. Når læren er sunn, danner den et godt utgangspunkt å gå videre fra. Det er ingenting som tyder på at brevskriveren har mistanke om at leserne har vært utsatt for vranglære – snarere tvert imot. Poenget er at det skal være en utvikling.

Utfordringen for troende som får en ny innsikt er at de ofte kommer i skade for å se på den læremessige grunnvollen som mindre verd enn den innsikt de nå har fått. Det er i beste fall tegn manglende modenhet, og like dumt som å si at en grunnmur er mindre verd enn reisverket. Alle vet at en solid grunnmur er en forutsetning for at et byggverk skal kunne fullføres og bli stående. Men du verden så trist om et byggverk aldri kommer lenger enn til grunnmuren…

Hva grunnmuren eller grunnvollen består av skal jeg se på i dagene som ligger foran.

Dagens ’manna’:
    Mitt livs byggverk må være mer enn en grunnmur
___________________________________________
* Jfr Voksen

Ingen kommentarer: