mandag 6. februar 2012

Voksen?

Jesus ga klar beskjed: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.* Det tror jeg fullt og fast på. Jeg mener også at barnetroen har en stor verdi. Men også barnet i Guds rike forventes å vokse.
Hebreerbrevet kommer nær en definisjon på hva det vil si å være fullvoksen i den sammenheng:
    fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt.
    Hebr 5:14
Jeg ønsker å vokse, og her finner jeg et vekstprogram som involverer både fysiske og åndelige sanser.

Dagens ’manna’:
    For å vokse må jeg bruke og øve sansene til skjelne
______________________________
* Matt 18:3 – se refleksjonen: ’You got to be a baby’

Ingen kommentarer: