torsdag 16. februar 2012

Begrunnelsen

Etter at jeg har vært gjennom det jeg mener er noen av Bibelens vanskeligste vers kommer det endelig en forklaring. Det står ikke så dårlig til med leserne som forfatteren har antydet.
Ja, han (eller ’de’) slår til og med fast at

når det gjelder dere, mine kjære, er vi overbevist om at det står bedre til.

Videre slår han fast at Gud ikke glemmer alt det gode de har gjort – og så kommer begrunnelsen for de vanskelige ordene:
    Vi ønsker bare at hver og en av dere helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning.
    Hebr 6:11
Det ligger altså en pedagogisk tanke i å male et ”worst case scenario”. Jeg kan leve med at dette er motivet, selv om mitt grunnleggende ønske er at alle kristne eier opplevelsen av at Kristi kjærlighet tvinger oss*, og at frykt for konsekvenser ikke er en del av motivasjonen.

Dagens ’manna’:
    Kristi kjærlighet er min motivasjon
__________________________________
* 2 Kor 5:14

Ingen kommentarer: