søndag 20. november 2011

Hvem er ”minst”?

’Minst’ kan brukes både positivt og negativt. Det er mye ”lillebror” kan som bare han kan. Paulus kaller seg den ”minste”, og den minste i menneskers øyne kan være den største i Guds rike. Når vi leser Jesu liknelse om de ’minste’, danner det seg fort et bilde av en utsatt gruppe. Det er de sultne, tørste, fremmede, nakne, syke og fengslede som blir karakterisert som hans ’minste’.
    ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
    Matt 25:31-46
Sosiologen ville sannsynligvis kalt dem de ’marginaliserte’. I den teoretiske verden er dette betegnelsen på minoritetsgrupper eller personer som ender opp med å «bevege seg i en gråsone mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøtning»*.

Samtidig er det klart at alle mennesker i løpet av livet kan komme inn i situasjoner der de i en periode vil oppleve at de er i behov av særlig støtte og omsorg. For en del år siden kom Jens-Petter Jørgensen boka: ”Sterk nok til å være svak” med undertittelen ”Hva som kan skje når en våger å snakke sant om livet...”.
Det kreves mot å skulle ta imot omsorg. Jeg tror de aller fleste er mest komfortable med å gi. Men for at det skal være fri omsorgsflyt kreves det både givere og mottakere. Gud hjelp meg til å være begge deler!

* Kilde: Wikipedia

Ingen kommentarer: