fredag 7. oktober 2011

Holometabole insekter

Jeg liker spennende ord, men kan ikke huske ”holometabol” fra biologitime. Da er ”google” en fantastisk innretning. Jeg mener nemlig at den beste illustrasjonen på forvandling er insekter som går gjennom totale forvandlingsprosesser, fra larvestadiet, så puppestadiet til voksenstadiet.

Wikipedia kan fortelle at denne gruppen insekter er svært suksessrike:

Den fullstendige forvandlingen er sannsynligvis en del av forklaringen til denne suksessen: Ved at larvene kan leve i helt andre miljøer og dermed utnytte helt andre ressurser enn de voksne

Paulus er veldig opptatt av forvandling. Han forklarer forvandlingen som skjer i åndens verden når et menneske dør med Kristus og oppstår med ham. Han snakker om å leve i stadig fornyelse ved at sinnet forvandles. Jeg tror hemmeligheten til suksess er den samme som hos insektene: Som troende kan jeg leve i ”helt andre miljøer” og utnytte helt ”andre ressurser”.

På de himmelske ressurser vil jeg nå fram til den siste forvandlingen:
    vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.
    1 Kor 15:51-58
Det er spennende å tenke på - og litt av en suksess!!!

Ingen kommentarer: