lørdag 3. september 2011

Hvorfor? - argument 2

I går bestemte jeg meg for at argumentene for å holde fast på bekjennelsen* måtte splittes opp. Det neste argumentet for å holde fast ved bekjennelsen er at
    ”…Jesus har gått inn gjennom himlene”
Hvorfor er et så underlig utsagn et argument for å holde fast på bekjennelsen?

Det første som mange stusser på er at det står ”himlene”. På Jesu tid hadde de troende en forståelse av at det var tre himler** som hadde følgende oppdeling:
Den første himmel er firmamentet – det vil si den synlige himmel. Den andre er himmelrommet som er arenaen for åndskampen. Den tredje er ”Guds himmel”.

At Jesus gikk gjennom himlene var viktig for å vise seg som seiersherre over ”ondskapens åndehær” og bane en vei like inn til Guds trone. Ved å holde fast i bekjennelsen stadfester jeg denne seieren. Mysteriet er at det er Jesu blod som muliggjør seieren. Det temaet følges opp i dagens tekst: 1 Joh 1:5-10

* Hebr 4:14-16
** Jfr. 2 Kor 12:1-2


Ingen kommentarer: