mandag 12. september 2011

Den eneste rette

Jeg tror ikke hun var den eneste rette. Men fra det øyeblikket vi bestemte oss har hun vært det for meg. Når det er et bevisst valg, har kjærligheten gode vekstvilkår. Etter 34 år har den vokst seg sterk. Jeg elsker Magna, og siden hun ble en del av mitt liv har jeg aldri ventet på en annen. For meg er hun den rette.

Jeg tror på ekteskapet, og at det handler om bevisste valg. Du har kanskje forstått hvorfor jeg skriver dette i dag? Selvfølgelig er det valgdag, men det var teksten og ikke "dagen" som ga meg disse tankene. Den handler om Døperen Johannes som sender disiplene sine til Jesus med dette spørsmålet:
    «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»
    Luk 7:18-23
Svaret Jesus ga var ikke: ”Ja, selvfølgelig!”, men en henvisning til det oppdraget som han stod midt oppi. Johannes måtte selv velge om Jesus var den rette ut fra det han var vitne til. Jeg vet at Jesus er den rette for meg, men det ble ikke bekreftet før jeg bestemte meg for å tro at slik var det. I møtet med Jesus opplevde jeg også en gjensidighet – han ga meg en opplevelse av at jeg også var den ”rette” for ham.
Jeg tar med dette med gjensidighet fordi jeg brukte mitt forhold til Magna som en illustrasjon. Kanskje du hadde samme innstilling overfor din ektefelle, men så gikk det likevel galt – på grunn av mangel på gjensidighet.

Johannes og Jesus hadde også denne gjensidigheten. Johannes bekreftet Jesus og Jesus bekreftet Johannes. I en vanskelig periode kom likevel Johannes i tvil, men han ville tro at Jesus var den rette, derfor sendte han disiplene sine til ham og ikke til en annen ”kandidat”. Det var et viktig og riktig valg. Lykke til med dine valg i dag - og da tenker jeg primært på helt andre ting enn kommunevalget!

Ingen kommentarer: