fredag 27. mai 2011

Når selv du…

Det kommer an på tonefallet, men oftest ligger det en ”negativ” klang i lufta når et slikt utsagn faller. ”Når selv dere som er onde…”, sa Jesus.

Når jeg setter utsagnet alene, kan det fort gi næring til et negativt menneskesyn. Hvis jeg i tillegg tar en rekke tilsvarende utsagn ut av sin sammenheng kan vi få en deprimerende start på dagen. Men både i de aller fleste tilfellene hvor dette negative bildet tegnes av mennesket, er det for å synliggjøre kontrasten til det guddommelige.
    Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!
    Matt 7:7–11
Poenget er ikke min ”ondskap”, men bildets hensikt er å få fram at når jeg som ”ufullkomment god” ønsker det beste for mine barn, har den fullkomne Gud så uendelig mye mer å gi til sine barn. Det ville også være underlig dersom jeg ikke også fikk noe av hans DNA da jeg ble hans barn – inkludert litt godhet, men i dag lar jeg de spekulasjonene ligge og gleder meg over hans ”gode gaver”.

Ingen kommentarer: