lørdag 28. mai 2011

Utenfor


I dag skal jeg være foran stortinget kl. 12:00. Da åpnes offisielt utstillingen ”Hjemløse”. Det er 13 statuer som setter fokus på det å være hjemløs. I Norge er det rundt 6000 hjemløse, og Frelsesarmeen møter dem på mange arenaer. Derfor er det ekstra hyggelig at det er ”vi” som har tatt initiativ til å få denne internasjonale utstillingen til Norge. Det er prosjektet ”Udenfor” i Danmark som eier statuene.

William Booths erklæring
var å kjempe så lenge det finnes elendighet og mennesker som faller utenfor. De første kristne opplevde selv ”utenfor”-stempelet, og det resulterte både i forfølgelse og fengsling. Apostlenes gjerninger gir flere eksempler på akkurat det, og dagens tekst* om fengslingen av Peter er et godt eksempel.

Jeg ber om at jeg aldri må bli immun overfor det jeg ser av urett og forfølgelse, eller uberørt av et møte med den som er ”utenfor”. Jesus selv tilhørte ”utenfor”-gruppen. Når jeg er i ham, er det vel også der jeg hører hjemme?

* Apg 12:1-17

Ingen kommentarer: