lørdag 14. mai 2011

Jobs bønn

Boka om Jabes bønn* ble en bestselger – og jeg tror den kommer til å bli en klassiker i kristen litteratur. På tross av at det presiseres at Gud lot Jabes få det han hadde bedt om, var bønnen relativt anonym til Bruce Wilkinson ga den oppmerksomhet med boka si.

Job ba også en bønn som har fått lite oppmerksomhet:
  Å, om mine ord kunne skrives,
  opptegnes i en innskrift,
  ja, risses inn i fjellet for alltid
  med jerngriffel og med bly!

  Job 19:21–27
… og det er ganske rart for Job har fått et fantastisk bønnesvar. Jobs ord er blitt ”risset” inn for alltid. Hans bekjennelse er i likhet med Peters (klippen) en del av ”grunnfjellet” i den kristne tro. Slik vil det være for alltid. Spennende er det at også hans bønn om at det skal skje med jerngriffel og bly – er en interessant ”profeti” om trykkekunstens framvekst – og hva var bekjennelsen?
  Men jeg vet at min gjenløser lever;
  og som den siste skal han stå fram på jorden.
Formidlingen av bekjennelsen er ytterligere forsterket av Georg Friedrich Händel:


* 1 Krøn 4:9-10

Ingen kommentarer: