tirsdag 26. april 2011

Gjeld

Jeg har fortsatt litt gjeld, men har også noen dokumenter som forteller om innfridde lån. I fjor fikk jeg endelig papiret som erklærte at studielånet var innfridd – jeg hadde altså studielån til jeg var 54 år. Det var en god følelse å se at det hørte historien til.

Enda bedre er det å lese:
    Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.
    Kol 2:12–15
Det er en herlig sannhet. Likevel føler jeg at jeg skylder ham alt – ja, hele mitt liv. Men det er en god følelse. Det må være fordi den springer ut av kjærlighet og ikke ut fra krav. "Kjærlighet tvang deg til korsets tre, ikke spikrene i dine hender", synger Jan Honningdal i et av sine lovsangskor. Når gjelden blir slettet med kjærlighet, får gjensvaret samme kilde.

Ingen kommentarer: