fredag 18. mars 2011

Investeringsalternativ


Jeg innser at på noen områder er det begrensede ressurser. De som kjenner meg blir sikkert ikke overrasket når jeg hevder at den ressursen jeg føler sterkest begrensninger på er ”tid”. For meg er det derfor det mest verdifulle jeg rår over. Hvordan investerer jeg?

Dagens bibelord tar opp ”investeringsspørsmålet”:
  Hvorfor bruker dere penger
  til det som ikke er brød,
  og lønnen for deres arbeid
  til slikt som ikke metter?
  Hør, ja bare hør på meg,
  så skal dere få spise det som godt er,
  og fryde dere over fete retter.
  Vend øret hit og kom til meg,
  hør, så skal dere få leve.

  Jes 55:1–5
Det er et godt råd, men ikke alltid ikke like lett å etterleve. Og selv om alt i livet er innrettet mot Guds rike – hvor er det mest fornuftig å investere slik at det gir maksimal uttelling? Er det ved direkte involvering med mennesker eller indirekte ved å investere tid og krefter i institusjonsbygging? Selv om Jesus-metoden unektelig er knyttet til det første, er det ikke tvil om at institusjonene også har spilt en viktig rolle for utbredelsen av Guds rike. Utfordringen er å finne hva som er best for den tiden vi lever i nå. Måtte Gud gi meg og oss lys!

Se også: Kjøp

Ingen kommentarer: