torsdag 17. mars 2011

Fra øst og vest

Ved et par anledninger de siste ukene har jeg vært i sammenhenger hvor det har vært naturlig å trekke fram historien om skipet ”Empress of Ireland” som sank den 29. mai 1914 etter å ha kollidert med den norske frakteskuta ”SS Storstad”. Blant de omkomne var det 109 salvasjonister.

Det som var felles for de 109 var at ingen av dem hadde livbelter. Overlevende fortalte at da salvasjonistene oppdaget at det ikke var livbelter til alle, så tok de av sine og ga til dem som ikke hadde og sa: ”Det er lettere for meg å dø enn for deg!” De tok kallet om å tenke på ”andre” på alvor. Det skapes troverdighet av sånn!

De 109 var på vei til kongress og under åpningsmøtet sto plassene deres tomme. Amanda Sandberg hadde skrevet sangen: De kommer fra øst og vest med tanke på dem – og på oss alle:
    ”Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Noen av de siste skal da bli de første, og noen av de første skal bli de siste.”
    Luk 13:22-30
Tjenesten i Frelsesarmeen har ført meg vidt omkring og jeg fryder meg over mangfoldet. Det kommer til å bli litt av et bordfellesskap en gang!

Ingen kommentarer: