søndag 13. mars 2011

Det står også!

”Her står det svart på hvitt!”
Når noe er kommet på trykk får det ekstra autoritet. Ikke så rart at Benjamin Franklin uttalte: "Gi meg 26 tinnsoldater så skal jeg erobre verden!” Karl Marx brukte det samme uttrykket, og nådde veldig langt.

Det at noe står på trykk gjør det ikke nødvendigvis sant. ”Det står i avisa” er ingen garanti for a det var slik det hendte i virkeligheten. Et utsagn kan ha blitt tatt ut av sin sammenheng og tolket inn i en annen, og da kan det bli feil til og med når det er hentet fra Bibelen. Djevelen gjorde det, og Jesus gikk ham i møte med:
    «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
    Matt 4:1–11
Den beste måten å imøtegå et eventuelt misbruk av et skriftsted, er ved å anvende samme Skriften. Det er mulig å finne forsvar for mye rart i Bibelen, derfor er det viktig å søke den Ånd som er i Ordet – og da vil vi ofte finne at ”det står også!”.

Ingen kommentarer: