mandag 14. mars 2011

I beste mening

Han trodde han forsto mer enn han forsto. Han ville bare det aller beste. Han var klar til å stille opp. Forsto ikke Mesteren det?

Jo, jeg tror Mesteren forsto Peter, og jeg tror ikke det var Peter han kalte for Satan. Men da Peter sa at det aldri måtte skje Jesus noe galt var det en konkret fristelse. En fristelse på lik linje med den Jesus hadde hørt da han var i ødemarken.

Så det var ikke Peter Jesus ba om å vike bak seg – det var Satan. Peter hadde nok hørt Jesus fortelle om opplevelsen i ødemarken. Han må jo ha fortalt om fristelsen for hvordan kan beretningen ellers ha funnet veien til Bibelens blader?
Nettopp derfor håper og tror jeg at Peter forsto hvem Jesus egentlig snakket til.

Matt 16:21-23

Ingen kommentarer: