tirsdag 15. mars 2011

Bølgen

Bildene av hva en enkelt bølge kan forårsake av ødeleggelser har igjen fylt spalteplass og sendetid i mediene. Tanker og bønner går til dem som er rammet av katastrofen i Japan. Det er flere aspekter som jeg kunne fokusert på i dagens tekst, men i og med at et av poengene illustreres med en bølge, er det naturlig at dette får oppmerksomhet i lys av de siste dagers hendelser.

Det er Jakob som sammenlikner tvilen med en bølge1.

De aller, aller fleste bølger kan til og med være sjarmerende og ved hjelp av ”vinden” kan jeg trene meg til å ”surfe” på bølgene. Tvilens bølger er en naturlig del av alle menneskers trosliv, men drevet fram av Den hellige vind2 beherskes dagliglivets bølger.
Men så kan et av livets jordskjelv forårsake en tsunami som truer med å ødelegge alt vi har bygd opp. Er alt slutt da?

Han følte det nok slik mannen som kom til Jesus med sønnen sin. Disiplene hadde forsøkt å hjelpe uten resultat. De siste fragmenter av håp var i ferd med å forsvinne. Dette var ikke en dag for ”surfing”. Ropet fra hans indre kjenner mange seg igjen i:

”Jeg tror, hjelp meg i min vantro!” 3

Ofte sliter vi med å tro fordi vi prøver å tro på underet i stedet for på troens opphavsmann. 4. Men det var til troens opphavsmann den fortvilte faren kom med ”bølgen” sin. Selv en tsunamibølge av tvil er han i stand til å roe. Sporene etter ”bølgen” kan være mange uløste spørsmål, men ”roen” er en aksept for at de er der, og da kommer det et pust med en ”t” som plasserer seg foran ”roen”.

1 ”Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden.” Jak 1:2–8
2 Det greske ordet pneuma og det hebraiske ruach kan oversettes med ånd, pust eller vind.
3 Mark 9:24
4 Hebr 12:2

Ingen kommentarer: