torsdag 10. februar 2011

Livslang læring

”Livslang læring er et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk. Målet er at alle skal ha mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle evnene sine gjennom hele livet. Livslang læring bidrar til å øke den enkeltes livskvalitet…”
– erklærer Kunnskapsdepartementet.

Jeg er enig, og nå har jeg ansvar for å tilrettelegge for slike muligheter gjennom Ressurssenteret.

Personlig trenger jeg ikke bes to ganger. Vitebegjærligheten er like stor som den alltid har vært. Jeg ønsker fortsatt å forbedre meg på flere områder, blant annet som forkynner. Dagens råd er viktig: Det bør være en selvfølge at det er Guds ord som forkynnes, men forkynneren skal også tale som Guds ord. Hvordan taler Guds ord?
Som ”innblåst” eller ”inspirert” av Gud selv!* Når dette kombineres med godt ”håndverk” og kunnskap om ordet er det gode forutsetninger for at budskapet når fram.

* 2 Tim 3:16

Ingen kommentarer: