torsdag 6. januar 2011

Kongens navn

Jeg liker quiz og et underholdningshøydepunkt i helga er når vi går gjennom Botnens spørrebank. Det er en tradisjon som går mange år tilbake i vår familie. Jeg har en del favorittemner, men kongenavn hører ikke hjemme blant dem. I så fall må de være knyttet til viktige historiske begivenheter.

De bibelske kongene har jeg noenlunde oversikt over. I dag er det en av de kongelige salmene som er dagens tekst. Salomo står bak denne salmen og den er en bønn for kongen – men ikke en navngitt konge. Salmen kan leses som om han ber for seg selv og sin etterkommer, men evighetsaspektet gir dette, i likhet med de fleste av kongesalmene*, en profetisk rolle:
    La hans navn bestå til evig tid;
    la det skyte friske skudd så lenge solen skinner.
    Alle folk skal velsigne seg med det
    og prise ham lykkelig.

    Salme 72:10–17
Det er ikke vanskelig å knytte en slik bønn til Jesunavnet. Det finnes ikke noe annet navn jeg kan bli frelst ved: Den største velsignelse et menneske kan finne er fred med Gud, og ingenting gjør ”hyrden” mer lykkelig enn når han finner sitt bortkomne får.

* De kongelige salmer er: 2, 18, 20, 21, 45, 72, 101, 110, 132.

Ingen kommentarer: