søndag 5. desember 2010

”Vibå e’ kåmen!”

I barndommens rike på Jæren var det et sikkert tegn!

…og dersom du trenger tydningen: Da Rogaland skulle velge fylkesfugl var vipa et selvfølgelig valg. Den særegne fuglen i lofamilien hører hjemme i Jærlandskapet. Når den returnerer om våren kan jærbuen puste lettet ut etter vinterens rennefokk. Vipa symboliserer håp.

Adventstiden er full av tegn. Noen av dem er lette å tyde. På søndag skal vi tenne to lys. De er et tegn på at vi nærmer oss feiringen av lysets komme til verden. Inger Hagerup lot i tillegg de to adventslysene symbolisere håp og glede. Ikke så ulikt vipa på Jæren.

Tanken om håp og glede er også knyttet til budskapet om at Frelseren som kom også skal komme igjen. Noen blir urolige ved et slikt budskap, men det er håpets budskap. Vi er glade i livet. Jesus kom og kommer for å gjøre det evig. Det gir håp også for dem som lider av sykdom, undertrykkelse og urettferdighet.

Bibelen oppfordrer oss til å lese tegnene: ”Se på trærne!” sa Jesus ”Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær.”(1) Dette sier han etter å ha ramset opp en rekke tegn. Truende?

”Nei!” sier Paulus ”alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir”. (2) ”Håp, tålmodighet og trøst” er adventstidens framtidsbudskap i et nøtteskall.

Men vi peker ikke bare på et framtidshåp. Budskapet er et samtidshåp. Kanskje et lite tegn på samtidshåpet er dukket opp i nærheten av der du bor. Jan Vincents Johannessen tyder tegnet slik: ”Og julegryta henger der – Så varm og trygg og stor. Førr julegryta rommer litt – Av himmelen på jord ...”

Det handler altså ikke ”bare” om et komme i fortid og framtid, men i samtid. Se for deg alle kristne som et tegn på håp, et tegn på himmel akkurat nå og et tydelig glimt av evighet! Da kommer Jesus igjen allerede i dag ved deg og meg. Det er advent det også.
----------------------------
(1) Lukas 21:25-33
(2) Romerbrevet 15:4-7
Publisert i Krigsropet  #49 - 2010 - PDF

Ingen kommentarer: