lørdag 4. desember 2010

Kinderegg

Reklamen lærte oss at kinderegget er ”tre ting på en gang”: En overraskelse, en utfordring og en sjokolade. ”Egget” var populært blant barna våre da de var små. Det gjør fortsatt lykke blant våre barnebarn. ”Tre ting på en gang” er en liten genistrek og det er relativt lett å skille de tre tingene fra hverandre.

Men slik er det ikke med alle ”kinderegg”:

Jeg blir alltid litt frustrert når jeg leser spørsmålet som disiplene stilte Jesus:
    Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
    Matt 24:3–14
Det er tre spørsmål på en gang. Det første handler om Jerusalems ødeleggelse, det andre om Jesu komme, og det tredje om verdens ende. Jesus gir et svar der noe av svaret er knyttet til hvert av de tre spørsmålene, men det er vanskelig å være skråsikker på hvilken del av svaret som hører til hvilket spørsmål. Dermed blir vi stående igjen med overraskelsen og utfordringen, men det er ikke like lett å svelge som sjokolade.

Men en ting er krystallklart: ”Evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” (v 14). Det oppdraget står fortsatt ved lag, og det oppdraget tar jeg del i!

Ingen kommentarer: