fredag 24. desember 2010

Menneskets Gud

Julen blir et stadig større mysterium for meg. Derfor har den en voksende tiltrekningskraft.

Som ung var det kraftens Gud som manifesterte seg i undre og gjorde denne kraften tilgjengelig gjennom pinsens mysterium som fikk mest fokus.

Etter hvert kom det en lengsel etter å lære offerets Gud å kjenne gjennom påskens mysterium, og hva dette i tur betød for meg og min stilling i forhold til ham.

I godt voksen alder er det å trenge inn på menneskets Gud og prøve å gripe kjernen i inkarnasjonen* det som opptar mye av min søken og lengsel.
Å gripe dette mysterium tror jeg gir en nøkkel til å ”leve rett”. Så når jeg i dag synger med englene:
    «Ære være Gud i det høyeste,
    og fred på jorden
    blant mennesker som Gud har glede i!»

    Luk 2:1–14
...ærer jeg ham i det høyeste fordi han valgte å ikke forbli der. Hvilket under!

Velsignet julehøytid!

* at han ble menneske (kjøtt)

Ingen kommentarer: