lørdag 27. november 2010

Takk for det gamle!

Nei – det er ikke betraktningen for nyttårsaften som har ”før-premiere”, men i dag er den siste dagen i kirkeåret. Så i god Øst-Europa tradisjon tar jeg en liten feiring. Å jobbe der i en evangelisk tradisjon med klar link til ”vesten” fører til at det gjerne markeres dobbelt. Det betyr at ”Nytt år” 'feires' flere ganger. F. eks. ble nytt kirkeår med advent feiret. Internasjonal nyttårsaften likeså.

Jeg må innrømme at det var forvirrende da de også ønsket ”Godt nyttår!” på ”gammel nyttårsaften” den 13. januar – d.v.s. en uke etter ortodoks julaften.
Om det var det kommunistisk slektskapet med Kina som gjorde at kinesisk nyttår også ble markert ved andre nymåne etter vintersolverv er uvisst, men i hvert fall dukker det hvert år opp isskulpturer av dyret for det nye kinesiske året*.

Men i dag går det gamle kirkeåret ut med jubelrop over at Gud har møtt min lengsel:
  Hvor elskelige dine boliger er,
  Herre, Allhærs Gud!
  Min sjel lengtet, ja, fortærtes av lengsel
  etter Herrens tempelgårder.
  Nå jubler hjerte og kropp
  mot den levende Gud.

  Sal 84:2–8
Så – takk, Gud, for det gamle. Jeg ser med advent fram mot det nye!

* F. eks. starter neste kinesiske nyttår (harens år) 3. februar 2011.

Ingen kommentarer: