torsdag 11. november 2010

En nøkkel til frimodighet

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har snakket med mennesker som sier at de skulle ønske at de hadde mer frimodighet.

For Paulus var det bare én løsning. Johannes hadde lært det samme av Jesus*, og tok det med i sin egen undervisning:
    ”Ja, bli i ham, barn! Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg…”
    1 Joh 2:28–3,3
Dersom jeg kan være frimodig når Kristus åpenbarer seg har jeg heller ikke noe å være redd for her i tiden. For mennesker som sliter med frykt og angst kan dette virke som en lettvint uttalelse, men det ligger en enorm frigjøring i å se seg selv i Kristus.

Jeg trenger å minne meg selv om dette hver dag. Jeg tror Paulus og Johannes trengte det også – like mye for sin egen del, som for å minne andre om det. Der, og bare der, er min frimodighet.

* Joh 15:4-8

Ingen kommentarer: