fredag 5. november 2010

Dominoeffekten

Jeg likte det som barn og jeg lar meg imponere fremdeles. Det gjør nok de fleste som ser
4 millioner dominobrikker
gå over ende.

Hva er det som er så fascinerende med en slik lek? Kanskje den sier noe om enkeltbrikkers betydning for den store helheten? Det er i så fall en viktig påminnelse!

”Vi er stolte over lidelsene”, sier Paulus og kommer med domino-argumentet:
    ”For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.”
    Rom 5:1-8
Dette er viktig tankeføde når jeg filosoferer over lidelsens problem. Kan det bli mening i lidelsen nettopp fordi den er en brikke som leder til håp? I så fall kan det bli mening i det som i utgangspunktet er meningsløst. Tenk om jeg kan klare å se den ”meningsløse brikken” som viktig for det store bildet? Jeg tror jeg har fått med meg noe viktig inn i denne dagen også:
    ”Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.”

Ingen kommentarer: