torsdag 4. november 2010

Undervisning

Jeg er ikke imot teori eller akademisk fordypning. En slik erklæring er sikkert beroligende for dem som vet at jeg er ansvarlig for undervisningen i Frelsesarmeen i Norge. Samtidig lar jeg meg lettere fascinere av en erfaringsbasert undervisning enn kun videreformidling av kunnskap.

En forsker som forteller om sine egne funn er som regel mer spennende å lytte til enn en som henviser til andres. Slik er det også i Guds rike:
    Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten muntlig eller i brev.
    2 Tess 2:13–17
Selv om noen ble trøtte av å lytte til Paulus* må det ha vært spennende å lytte til ham. Fra brevene vet jeg at han knyttet egen erfaring til den enorme kunnskapen han hadde om Guds ord.

Fordi jeg selv lærer mest av samtidsmennesker som velger å følge dette mønsteret, ønsker jeg at det også skal være min metode: En undervisning om Jesus og det å leve som disippel basert på Guds ord og illustrert med eksempler fra eget liv.

* "I vinduet satt en ung gutt som het Evtykos. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn"
Apg 20:9-12

Ingen kommentarer: