onsdag 6. oktober 2010

Hvalfangst

For noen år siden var det belastende å være nordmann i utlandet – muligens med unntak av i Japan. Det var nesten umulig å føre en samtale uten at emnet "hvalfangst" ble berørt. Fokus ble kraftig forskjøvet.

Sånn er det muligens i historien om hvalens menneskefangst også. De fleste tenker på hvalen når de hører navnet Jona. Men det handler om noe mye viktigere enn Jona som overlevde i hvalfiskens buk. Jona hadde nemlig et budskap å forkynne. Noe han vegret seg for og forsøkte å rømme fra. Han skulle forkynne domsord over Ninive. Han må ha vært en Gudbenådet forkynner, for budskapet hadde en umiddelbar effekt:
    Da trodde folket i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde seg i botsdrakt, både store og små.
    Jona 3:1–6
Til og med kongen gjorde bot, og Gud så i nåde til byen.

Hva er det som forskyver fokus slik at så mange mennesker velger bort Gud i 2010? Hvorfor skapes det ikke tro? Er det for mange profeter som har buklandet i et eller annet uhyre?

Ingen kommentarer: