lørdag 30. oktober 2010

Faktorenes orden


Faktorenes orden er i mange sammenhenger likegyldig, men hva om det ikke er tilfeldig hva som kommer først og sist? Jeg tror f. eks. at det var viktig for Johannes å få fram at Jesus kom med ”nåde og sannhet” som en kontrast til loven*. Nettopp fordi at det er en kontrast må nåden komme før sannheten. I Sardes fikk menigheten denne påminnelsen: Jeg har lest det mange ganger, men i dag var første gang jeg spurte: Er det tilfeldig at ”ta imot” kommer før ”høre”? Eller er det en åndelig sannhet, et dagens manna som ligger skjult i at det står akkurat slik?

Er det ikke nettopp slik at det er ting som jeg har hørt med mitt fysiske øre i mange år, og som jeg har tatt imot i tro, men som jeg likevel ikke har oppdaget den åndelige dybden i før mange år senere?

I lys av ”omkvedet” i disse sendebrevene er det akkurat slik det må være. Jeg tar imot det jeg ”hører” rent fysisk og gjør som Maria: Gjemmer ordene i mitt hjerte. Så kommer det en dag og koden knekkes. Plutselig hører jeg den åndelige sannheten, jeg aner mysteriet og får en ny innsikt. Noen ganger kan det nesten virke som en frelsesopplevelse, men den tok jeg imot i tro som 14-åring. Rekkevidden har blitt åpenbart porsjonsvis etter hvert som mine åndelige ører har åpnet seg.

… og enda er det ikke slutt. Jeg får huske på det jeg tok imot og hørte, så hører jeg sikkert enda mer… Livet med Jesus er et spennende liv!

* Joh 1:17

1 kommentar:

Jan Samuel sa...

Ja,livet med Jesus er fantastisk.
Tusen takk for det du skriver.Det er godt å lese det broder.
Hilser med Lukas 1 vers 37.
Hilsen Jan Samuel.