lørdag 16. oktober 2010

Deres liv er ett

Dette er måten Bibelen beskriver ekteskapet på (Mark 10:2-9). Når en av menneskenes drifter er uavhengighet innebærer det at ekteskapet er et risikoprosjekt.

Ved å binde meg til en kvinne har jeg valgt å gjøre meg sårbar – det samme har hun som har bundet seg til meg. Sammen har vi et liv som er ett. Også i ekteskapets ”økonomi” er avkastning avhengig av investering. Det er ”vårt” liv hun og jeg investerer i.

Også på dette området vet Gud hva det dreier seg om. Han har prøvd alt. Ikke i den forstand at han inngikk en ektepakt med en kvinne, men han har gitt seg selv til hele menneskeheten. Han har investert i meg, i ”oss”. Som en brudgom investerer i sin brud. ”Deres liv er ett” – det er ”vårt” liv.

Ingen kommentarer: